martie-aprilie 2015


SEKISUI SPR: Metode modeme de reabilitare a condudelor deteriorate

Procedeul de reabilitare interioara a conductelor (executate din otel, PVC, fonta, caramida, tuburi din beton si ceramice) se efectueaza fara realizarea unei sapaturi deschise în zona deteriorata. Metoda patentata de compania Sekisui SPR consta în utilizarea unor profile speciale din HDPE si PVC-U, care sunt înfasurate pe peretele interior al conductei avariate. ln functie de diametrul tubului ce trebuie reabilitat, se aplica procedee distincte. Metoda SPR PE este destinata reabilitarii conductelor cu diametru nominal cuprins între 900 mm si 3.000 mm, reperul din polietilena având înglobata o banda din otel, in vederea obtinerii unei rigiditati optime. In ceea ce priveste 1mbinarea, aceasta se executa prin procedura de sudura prin extrudare. Procedeul SPR EX se aplica pentru repararea conductelor de 150 mm - 800 mm, profilul utilizat în acest scop filnd executat din PVC-U. Angrenarea se efectueaza în sistem nut-feder, lar pentru etanseizare se foloseste o garnitura speciala, fabricata din material pe baza de elastomeri. Metoda SPR RO este folosita in scopul reabilitarli tevilor cu diametre de 800 mm - 1.800 mm, celelalte detalii constructive fiind similare celor din cazul anterior. 0 ultima solutie din aceeasi gama este SPR, destinata repararii tunelurllor de forma ovoidala, la care, de regula, lungimea de reabilitare a unui tronson este egala cu distanta dintre doua camine de vizitare (daca traseul este rectiliniu, se pot aplica tratamente slmilare pe lungimi mai mari, dimensiunea acestora filnd dependenta de diametrul conductel si de lungimea profilului). In cazul în care diametrul nominal este de 2.000 mm - 5.500 mm, spatiul dintre conducta veche si profilul de reabilitare se umple cu ciment.

Echipamente speciale pentru realizarea tubulaturil noi

Procesul propriu-zis se desfasoara In mai multe etape distincte. Intr-o prima faza, se inspecteaza interiorul conductei cu ajutorul unei camere video pentru a identifica fisurile, infiltraliile de apa sau eventualele arli neetanse de pe tronsonul diagnosticat. Urmeaza curatarea tubului ce urmeaza sa fie reabilitat, operatiune ce se realizeaza cu ajutorul unor instrumente speciale, cum ar fi cutite, freze, raclete, perii de sârma si otel etc., dupa care are loc spalarea cu un jet de apa sub presiune. Etapa urmatoare consta în pregatirea tamburului cu profil, care este introdus ulterior în conducta. Dupa aceea se trece la reglarea echipamentului, în functie de diametrul tevii, la realizarea tubulaturii noi si a bransamentelor. In final, are loc inspectia si verificarea tehnica a conductei. Dupa definitivarea întregului proces, are loc marcarea cu placute metalice, informatille incluse pe acestea indicând firma producatoare (Sekisui SPR Europe), denumirea produsului folosit si caracteristicile acestula, diametrul si lungimea tronsonului reparat.

Durata de exploatare de 50 de ani si garantie de buna executie de 4 ani

Procedeul descris anterlor prezinta o serie de caracteristici speciale care il recomanda pentru aplicarea în domeniul constructlilor. Astfel, acesta aslgura proprietati optime de rezistenta mecanica sl stabllitate, pentru conducta nou realizata nefiind necesare masuri de protectie tmpotriva coroziunii. Din punct de vedere al securitatii la Incendiu, produsele finite se încadreaza în clasa D de reactie la foc. Totodata, prin aplicarea metodei de reabilitare lnterioara a conductelor se obtine o tubulatura noua, fara Imbinari, eliminându-se, astfel, riscurile de Infiltratii sau pierderi ale fluidului vehiculat si garantându-se o functionare tn reglm normal a tronsonulul respectiv. Solutia SPR nu necesita masuri de izolare termica, iar consumul de energle în exploatare este foarte scazut gratie caracterlsticllor hidraulice performante, specifice unor produse realizate din mase plastice de tip HDPE si PVC. Materialele respective si tehnologille de executle garanteaza o durata de exploatare de 50 de anl, companla Sekisul SPR Europe acordând o garantle de buna executie de patru ani de la data predarli lucrarii.

Sistemul SPR este acceptat in conditille specifice din România

Produsele din categoria SPR nu prezinta un pericol pentru mediu sau sanatatea utilizatorilor, în conditil normale de exploatare. Intruck aplicarea procedeului SPR se realizeaza prin intermediul unor utllaje speclalizate, mentinerea constanta a calitatli se asigura prin aplicarea unul sistem strict de control al examinat si certificat de institutul german ZER-QMS Zertifizierungsstelle Qualitas-und Umweltgutachter. Punerea 1n opera se efectueaza în mod exclusiv de compania Sekisul SPR Europe, cu ajutorul unul personal calificat si în conformitate cu procedurile de proces sl cu instructiunlle de montaj puse la dispozltle de furnizorul sistemului. De asemenea, toate operatiunile de reabilitare se realizeaza în conformitate cu normativul NP 133 - Partea a 11-a: Sisteme de canalizare a localitalilor. Daca sunt respectate toate aceste condilii, utilizarea procedeulul SPR este acceptata în conditiile specifice din Romania. .